Professionele docenten

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in onderwijs

Docenten die excellente studenten in praktijkgerichte honoursprogramma’s begeleiden, worden geconfronteerd met een lastige opgave hoe gedegen invulling te geven aan honoursonderwijs. In het proefschrift ‘Intelligent intervenieren’ onderzoekt Josephine Lappia het verband tussen de professionalisering van honoursdocenten en de mate waarin studenten leren innovatief te zijn. Josephine Lappia promoveerde bij Jan van den Akker en Jan Streumer […]

Subsidie Praktijkleren

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in onderwijs

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van OC&W werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar. Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en […]

Edutec en RIF projecten

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in onderwijs

Edutec betrokken de uitvoering van een aantal RIF projecten Edutec is er trots op een bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering van een aantal RIF projecten (Regionaal Investeringsfonds), gericht op het bevorderen van duurzame samenwerking tussen het middelbaar beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en regionale overheden. Edutec kan scholen en bedrijven behulpzaam zijn bij het vertalen […]

10 bouwstenen voor toekomstbestendig MBO

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in onderwijs

Jongeren moeten langer de tijd krijgen om te kiezen voor een bij hun talenten passende beroepsopleiding. Dat kan worden gerealiseerd door vmbo-t/mavo en havo te integreren tot voorbereidend beroepsonderwijs. Vorming van het voorbereidend beroepsonderwijs is een van de onderdelen van de verklaring ’10 bouwstenen voor een toekomstbestendig mbo’ die de MBO Raad, Nederlandse Raad voor […]

Eigen publicaties

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in onderwijs

Onze complexe kenniseconomie vereist dat werknemers continu leren om hun competenties op peil te houden. Daarvoor worden binnen bedrijven trainingen en opleidingen gegeven en cursussen georganiseerd, waarmee hetzelfde doel wordt nagestreefd: de prestatieverbetering van (individuele) werknemers en de organisatie als geheel. Uit onderzoek is gebleken dat traditionele, formele trainingen weinig resultaat boeken op de werkvloer. […]

Werkplekleren gewoon doen!

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in onderwijs

Om concurrerend te blijven vernieuwen passen bedrijven zich met grote regelmaat zich aan de veranderende omstandigheden aan. Dat betekent de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Daarmee veranderen ook de productieprocessen, de organisatie van het werk en de eisen die aan medewerkers worden gesteld. Investeren in ontwikkeling is daarom cruciaal. Bedrijven en organisaties waarin mensen continu blijven […]

Edutec betrokken bij de uitvoering van het Project Carrousel 50+.

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in onderwijs

Het Carrousel 50plus is één van de experimenten “meer werk voor 50plussers” van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het project wordt uitgevoerd door Broekmann Personeelsdiensten en loopt van najaar 2017 tot voorjaar 2019. Het idee achter het project is, dat een grote groep gemotiveerde en talentvolle 50plussers onvoldoende profiteert van beschikbaar werk binnen […]