Eigen publicaties onderwijs

Eigen publicaties

Geplaatst Geplaatst in onderwijs

Onze complexe kenniseconomie vereist dat werknemers continu leren om hun competenties op peil te houden. Daarvoor worden binnen bedrijven trainingen en opleidingen gegeven en cursussen georganiseerd, waarmee hetzelfde doel wordt nagestreefd: de prestatieverbetering van (individuele) werknemers en de organisatie als geheel. Uit onderzoek is gebleken dat traditionele, formele trainingen weinig resultaat boeken op de werkvloer. […]

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen (STAP budget)

Geplaatst Geplaatst in onderwijs

Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP)  Nederland doet het internationaal gezien al goed op het gebied van leven lang ontwikkelen. Desondanks laat nog niet iedereen zich regelmatig bijscholen. Het kabinet wil dat meer mensen de weg vinden naar financiering voor leven lang ontwikkelen. Daarom vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek met het STAP-budget. Daarmee kunnen maximaal 250.000 […]

Flexibel beroepsonderwijs – derde leerweg

Flexibel beroepsonderwijs – derde leerweg

Geplaatst Geplaatst in onderwijs

Flexibilisering beroepsonderwijs volwassenen. Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat kader zijn de […]

Slimme subsidie voor leren en ontwikkelen in MKB

Slimme subsidie voor leren en ontwikkelen in MKB

Geplaatst Geplaatst in onderwijs

SLIM-regeling voor MKB-bedrijven. MKB-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool te starten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te laten opstellen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen […]

Grensverleggend leren

Grensverleggend leren

Geplaatst Geplaatst in onderwijs

Grensverleggend leren Hoe lerenden willen en kunnen worden uitgedaagd om zichzelf te overtreffen! Op 28 november 2018 promoveerde mevr. F.M. Veltman-van Vugt op het proefschrift Grensverleggend leren bij prof. dr. Jules Pieters en dr. Jan Streumer bij de Universiteit Twente. In dit promotieonderzoek (dat werd uitgevoerd bij Hogeschool Rotterdam) ligt de focus op vier verschillende […]

Professionele docenten

Professionele docenten

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in onderwijs

Docenten die excellente studenten in praktijkgerichte honoursprogramma’s begeleiden, worden geconfronteerd met een lastige opgave hoe gedegen invulling te geven aan honoursonderwijs. In het proefschrift ‘Intelligent interveniëren’ onderzoekt Josephine Lappia het verband tussen de professionalisering van honoursdocenten en de mate waarin studenten leren innovatief te zijn. Josephine Lappia promoveerde bij Jan van den Akker en Jan […]

Subsidie Praktijkleren

Subsidie Praktijkleren

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in onderwijs

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van OC&W werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar. Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en […]

Edutec en rif projecten overheid

Edutec en RIF projecten

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in onderwijs

Edutec betrokken de uitvoering van een aantal RIF projecten Edutec is er trots op een bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering van een aantal RIF projecten (Regionaal Investeringsfonds), gericht op het bevorderen van duurzame samenwerking tussen het middelbaar beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en regionale overheden. Edutec kan scholen en bedrijven behulpzaam zijn bij het vertalen […]

10 bouwstenen voor toekomstbestendig MBO

10 bouwstenen voor toekomstbestendig MBO

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in onderwijs

Jongeren moeten langer de tijd krijgen om te kiezen voor een bij hun talenten passende beroepsopleiding. Dat kan worden gerealiseerd door vmbo-t/mavo en havo te integreren tot voorbereidend beroepsonderwijs. Vorming van het voorbereidend beroepsonderwijs is een van de onderdelen van de verklaring ’10 bouwstenen voor een toekomstbestendig mbo’ die de MBO Raad, Nederlandse Raad voor […]

Werkplekleren gewoon doen!

Werkplekleren gewoon doen!

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in onderwijs

Om concurrerend te blijven vernieuwen passen bedrijven zich met grote regelmaat zich aan de veranderende omstandigheden aan. Dat betekent de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Daarmee veranderen ook de productieprocessen, de organisatie van het werk en de eisen die aan medewerkers worden gesteld. Investeren in ontwikkeling is daarom cruciaal. Bedrijven en organisaties waarin mensen continu blijven […]