WELKOM BIJ EDUTEC!

Edutec is een raadgevend onderwijskundig bureau dat is gespecialiseerd in het ondersteunen van onderwijsinstellingen, organisaties in de onderwijsinfrastructuur en arbeidsorganisaties bij het ontwerpen en implementeren van interventies op het gebied van ontwikkelen en leren (als individu, team en organisatie).

Edutec is expert op het gebied van ‘LEREN OP DE WERKPLEK’. Werkplekleren is de meest doelgerichte en doelmatige manier van leren. Leren en werken gaan hand in hand. 'Levensechte’ werksituaties, (de praktijk dus!) zijn daarbij leidend, maar in bepaalde gevallen (bv. bij een groot 'afbreukrisico') kunnen gesimuleerde werkplekken als ‘second best’ ook uitkomst bieden. De door Edutec gehanteerde visie op ontwikkelen en  leren, de door Edutec geprefereerde aanpak bij het ontwerpen en implementeren van interventies om ontwikkelings- en leerprocessen te bevorderen en het daarbij gebruikte instrumentarium zijn volledig op elkaar afgestemd.

De medewerkers van Edutec dragen hun visie en aanpak over ontwikkelen en leren (op de werkplek) voortdurend uit door middel van presentaties en wetenschappelijke en vakpublicaties (zie publicaties). Edutec is er van overtuigd dat de door haar gepropageerde manieren van ontwikkelen en leren, of het nu gaat om ontwikkelen en leren in onderwijsinstellingen, profit of non-profit organisaties, en combinaties daarvan, er werkelijk toe doen!

Diensten

Oplossingen

het genereren van potentiele oplossingen (binnen de randvoorwaarden);

Interventies

het doorvoeren van geselecteerde interventies, samen met de klant;

Diagnosticeren

het diagnosticeren van relevante wensen, behoeften, problemen en mogelijkheden;

Laatste nieuws

Eigen publicaties onderwijs

Eigen publicaties

Onze complexe kenniseconomie vereist dat werknemers continu leren om hun competenties op peil te houden. Daarvoor worden binnen bedrijven trainingen en opleidingen gegeven en cursussen georganiseerd, waarmee hetzelfde doel wordt nagestreefd: de prestatieverbetering van (individuele) werknemers en de organisatie als geheel. Uit onderzoek is gebleken dat traditionele, formele trainingen weinig resultaat boeken op de werkvloer. […]

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen (STAP budget)

Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP)  Nederland doet het internationaal gezien al goed op het gebied van leven lang ontwikkelen. Desondanks laat nog niet iedereen zich regelmatig bijscholen. Het kabinet wil dat meer mensen de weg vinden naar financiering voor leven lang ontwikkelen. Daarom vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek met het STAP-budget. Daarmee kunnen maximaal 250.000 […]

Flexibel beroepsonderwijs – derde leerweg

Flexibel beroepsonderwijs – derde leerweg

Flexibilisering beroepsonderwijs volwassenen. Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat kader zijn de […]

Zie al ons nieuws

Referenties

GEÏNTERESSEERD? NEEM CONTACT MET ONS OP.