Edutec betrokken bij de uitvoering van het Project Carrousel 50+.

Edutec betrokken bij de uitvoering van het Project Carrousel 50+.

Het Carrousel 50plus is één van de experimenten “meer werk voor 50plussers” van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het project wordt uitgevoerd door Broekmann Personeelsdiensten en loopt van najaar 2017 tot voorjaar 2019.

Het idee achter het project is, dat een grote groep gemotiveerde en talentvolle 50plussers onvoldoende profiteert van beschikbaar werk binnen bedrijven. Het Carrousel 50plus legt de verbinding tussen deze bedrijven en 50plussers.

In het project hebben wordt van de vooronderstelling uitgegaan dat binnen bedrijven werkzaamheden blijven liggen die eigenlijk opgepakt moeten worden. Dat ze niet uitgevoerd worden, komt bijvoorbeeld door grote drukte, omdat de prioriteiten anders liggen of simpelweg de competenties voor bepaalde taken niet in huis niet beschikbaar zijn.

Dit werk zou gedaan kunnen worden door 50plussers. Om deze mogelijkheid te onderzoeken draait de 50plusser een bepaalde periode mee in het bedrijf en gaat in deze periode op zoek naar ‘op de plank liggend ‘ werk en voert dat werk vervolgens uit.

Geef een antwoord