10 bouwstenen voor toekomstbestendig MBO

10 bouwstenen voor toekomstbestendig MBO

Jongeren moeten langer de tijd krijgen om te kiezen voor een bij hun talenten passende beroepsopleiding. Dat kan worden gerealiseerd door vmbo-t/mavo en havo te integreren tot voorbereidend beroepsonderwijs. Vorming van het voorbereidend beroepsonderwijs is een van de onderdelen van de verklaring ’10 bouwstenen voor een toekomstbestendig mbo’ die de MBO Raad, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) recent in Nieuwspoort aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs hebben aangeboden. Met hun verklaring leveren zij een bijdrage aan de brede, op resultaat gerichte discussie over de toekomst van het onderwijs in het algemeen en die van het mbo in het bijzonder.

Samenleving en arbeidsmarkt veranderen in hoog tempo. Het beroepsonderwijs moet zich aanpassen aan veranderende beroepen, beroepseisen en benodigde vaardigheden. Studenten verdienen het om daarop adequaat te worden voorbereid. Dat vraagt om een gedeelde visie op de toekomst van het beroepsonderwijs, dat deze dynamiek samen met het bedrijfsleven het hoofd moet bieden.

De beroepsbeoefenaar van de toekomst verandert vaker van baan, in toenemende mate over sectorale grenzen heen. Bedrijven en branches vragen maatwerk: soms een breed opgeleide en inzetbare werknemer, soms een smaller opgeleide vakspecialist. Dat eist van het beroepsonderwijs de nodige flexibiliteit om op de specifieke eisen van bedrijven en branches, en van studenten in te spelen. Met oog voor de ontwikkeling van algemene vaardigheden én de juiste vaardigheden om succesvol door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs. Kwalificatiedossiers moeten daarom in overleg tussen onderwijs en georganiseerd bedrijfsleven sneller tot stand kunnen komen. Met globale landelijke kaders die het civiel effect waarborgen op landelijk niveau en meer ruimte bieden voor regionaal maatwerk

Geef een antwoord