Edutec en RIF projecten

Edutec en rif projecten overheid

Edutec betrokken de uitvoering van een aantal RIF projecten

Edutec is er trots op een bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering van een aantal RIF projecten (Regionaal Investeringsfonds), gericht op het bevorderen van duurzame samenwerking tussen het middelbaar beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en regionale overheden.

Edutec kan scholen en bedrijven behulpzaam zijn bij het vertalen van beleid naar concrete projecten. Edutec verwerft samen met u subsidies, verzorgt de projectadministratie en regelt de communicatie met de subsidieverstrekker. Maar bovenal biedt Edutec resultaatgerichte projectondersteuning.
Edutec is ook een onmisbare factor bij het monitoren van de projectvoortgang en het leveren van input voor tussentijdse evaluatierapporten richting de subsidieverstrekker. Monitoring is een belangrijk voertuig bij het op koers blijven van de projectuitvoering en het bereiken van projectresultaten!

Geef een antwoord