Flexibel beroepsonderwijs – derde leerweg

Flexibel beroepsonderwijs – derde leerweg

Flexibilisering beroepsonderwijs volwassenen.

Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden.

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat kader zijn de ministers van SZW en OCW een breed en gezamenlijk programma gestart om werkenden en werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Eén van de ambities is om het mbo meer te flexibiliseren. De subsidieregeling, die is gericht op publieke en private mbo-instellingen, heeft als doel gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

De subsidieregeling bevat een kleine startsubsidie voor de vorming van een samenwerkingsverband en een grotere subsidie voor het ontwikkelen van één of meer flexibele opleidingsprogramma’s.

Derde aanvraagronde verlengd tot en met 15 december 2020.

De sluitingsdatum van de derde aanvraagronde was 1 oktober 2020. Door de maatschappelijke ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus krijgen samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-scholen de mogelijkheid tot en met 15 december 2020 plannen in te dienen. Aanvragers krijgen uiterlijk een beslissing op 18 mei 2021.

Vierde aanvraagronde is gepland in 2021!