Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen (STAP budget)

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP) 

Nederland doet het internationaal gezien al goed op het gebied van leven lang ontwikkelen. Desondanks laat nog niet iedereen zich regelmatig bijscholen. Het kabinet wil dat meer mensen de weg vinden naar financiering voor leven lang ontwikkelen. Daarom vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek met het STAP-budget. Daarmee kunnen maximaal 250.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1000 tot €2000 per persoon. Middels het STAP-budget  stimuleert de overheid dat volwassenen de regie voor de persoonlijke ontwikkeling in eigen handen nemen.

Leven Lang Ontwikkelen

Het belang van leven lang ontwikkelen (LLO) neemt de komende jaren alleen maar toe onder invloed van veranderingen op de arbeidsmarkt door snelle technologische ontwikkelingen, globalisering en latere pensioenleeftijd.

Investeren in ontwikkelen

Het investeren in de eigen duurzame inzetbaarheid, zorgt er voor dat Nederlanders minder kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het vergroot het aanpassingsvermogen aan veranderende eisen en verkleint het risico op werkloosheid.

Met het STAP-budget krijgt iedere volwassene met een band met de arbeidsmarkt de mogelijkheid om te investeren in de eigen ontwikkeling. Het maximum subsidiebedrag is  € 1000,00 per persoon per jaar, hieronder vallen alle kosten die door de opleider in rekening worden gebracht. De eigen bijdrage is afhankelijk van de prijs van de scholingsactiviteit.

Scholingsactiviteiten

Het STAP-budget kan worden aangevraagd voor:

  • Een scholingsactiviteit die opleidt tot een (deel van een) door OCW erkend diploma of certificaat
  • Een scholingsactiviteit die opleidt tot een branche of sector erkend certificaat
  • Een scholingsactiviteit die is ingeschaald in het Nederlandse Kwalificatieraamwerk NLQF
  • Een scholingsactiviteit die wordt aangeboden door een opleider met een NRTO-keurmerk
  • Een scholingsactiviteit die bestaat uit een EVC-procedure bij een erkende EVC-aanbieder

Er wordt een scholingsregister opgesteld met het actuele aanbod van toegelaten scholingsactiviteiten.

De regeling wordt in de loop van 2021 definitief gemaakt. Dat betekent dat vanaf 2022 van de regeling gebruik kan worden gemaakt.