Eigen publicaties

Eigen publicaties onderwijs

Onze complexe kenniseconomie vereist dat werknemers continu leren om hun competenties op peil te houden. Daarvoor worden binnen bedrijven trainingen en opleidingen gegeven en cursussen georganiseerd, waarmee hetzelfde doel wordt nagestreefd: de prestatieverbetering van (individuele) werknemers en de organisatie als geheel.

Uit onderzoek is gebleken dat traditionele, formele trainingen weinig resultaat boeken op de werkvloer. De reden voor deze mislukking komt vaak op hetzelfde neer: de transfer van het geleerde naar de werkplek levert problemen op. Het verschuiven van de aandacht naar werkplekleren is daarom niet vreemd. Een belangrijk obstakel (de niet gerealiseerde transfer) is daarmee geneutraliseerd.

Hieronder publicaties van de hand van EDUTEC medewerkers