Links

Interessante links

rdmcampus

Op RDM Campus werken techniekonderwijs, kenniscentra en bedrijven samen aan duurzame innovaties die nodig zijn voor de Rotterdamse economie. In innovatieteams en communities of practice pakken studenten, docenten, lectoren en ondernemers gezamenlijk concrete praktijkvragen aan op het gebied van maritiem, procestechnologie, energie, logistiek, mobiliteit, bouw en making. De beroepsbeoefenaren en ondernemers van de toekomst worden zo midden in de praktijk opgeleid. RDM Campus is een samenwerking tussen het Albeda College, Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.

Vakcollegegroep

Het Vakcollege als speciale leergang binnen het VMBO/MBO is een opleiding tot vakman of vakvrouw met veel aandacht voor beroepstrots, respectvolle relatie tussen leermeester en leerling en verbintenis met het bedrijfsleven.

Explain

eX:plain is het kennis- advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte examinering en professionele ontwikkeling. Het motto is: Laat het professioneel vakmanschap slagen!

Erkende en door de maatschappij herkende diploma’s en branche-certificaten zijn het bewijs van bekwaamheid die de (aankomend) beroepsbeoefenaar via uiteenlopende onderwijstrajecten kan verwerven. eX:plain ondersteunt het (georganiseerde) bedrijfsleven bij de ontwikkeling van beoordelingsinstrumenten, de organisatie en afname van examens en de diplomering/certificering. Vaak in samenwerking met onderwijsinstellingen en de overheid, maar altijd met de beroepspraktijk als uitgangspunt.

MBO in bedrijf

Het programmamanagement MBO in Bedrijf is door de minister van OCW ingesteld om de mbo-scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van de kwaliteitsafspraken.

Techniekpact

Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Nehemkmc

Adviesbureau Nehem KMC ondersteunt innovatieve kennisontwikkeling en kennisoverdracht in het onderwijs en het bedrijfsleven. De vakkundige adviseurs smeden constructieve samenwerkingsverbanden en ondersteunen deelnemers om tot concrete innovaties te komen.