Eigen publicaties onderwijs

Eigen publicaties

Geplaatst Geplaatst in onderwijs

Onze complexe kenniseconomie vereist dat werknemers continu leren om hun competenties op peil te houden. Daarvoor worden binnen bedrijven trainingen en opleidingen gegeven en cursussen georganiseerd, waarmee hetzelfde doel wordt nagestreefd: de prestatieverbetering van (individuele) werknemers en de organisatie als geheel. Uit onderzoek is gebleken dat traditionele, formele trainingen weinig resultaat boeken op de werkvloer. […]