Werkterrein

De dienstverlening van Edutec concentreert zich op het realiseren van innovaties op het gebied van leren en ontwikkelen (zowel van individuele studenten als werknemers), de groep of het team waarvan zij deel uitmaken, als de organisatie in z’n totaliteit. Daarbij volgt Edutec in hoofdlijnen de onderwijskundige/opleidingskundige cyclus:

 • het diagnosticeren van relevante wensen, behoeften, problemen en mogelijkheden;
 • het genereren van potentiele oplossingen (binnen de randvoorwaarden);
 • het doorvoeren van geselecteerde interventies, samen met de klant;
 • het vaststellen van de resultaten.

Edutec verleent de volgende diensten:

 • onderwijskundige/opleidingskundige ondersteuning, zoals het opstellen van onderwijsvisiedocumenten, opleidings(beleids)plannen, het schrijven van subsidie-aanvragen;
 • organisatie-ontwikkeling van (divisies/clusters van) onderwijsinstellingen en opleidingsafdelingen;
 • begeleiden van innovatieprocessen;
 • bewaken van de projectuitvoering;
 • projectmanagement;
 • interim-management;
 • arbeidsmarktonderzoek, onderzoek relatie/afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, instroom-, doorstroom- en uitstroomonderzoek, kwaliteitsonderzoek;
 • professionalisering van medewerkers, zoals EVC-trajecten, management development trajecten,  studieloopbaancoaching, leerloopbanen, persoonlijke ontwikkelingsplannen