Werkwijze

Edutec stelt samen met u op hoofdlijnen vast wat die resultaten moeten zijn, hoe ze bereikt kunnen worden, binnen welk tijdsbestek en welke randvoorwaarden daarbij van kracht zijn. Edutec werkt dat beargumenteerd uit in een plan van aanpak, zonder daarbij terug te vallen op ‘vertrouw ons, zo doen we dat al jaren’-argumenten.

Edutec heeft daarbij respect voor uw standpunten, maar is eerlijk en neemt geen blad voor de mond. Edutec werkt hard en consciëntieus en wil de samenwerking met uw organisatie tot een succes maken. Edutec houdt u voortdurend op de hoogte van de vorderingen die worden gemaakt; als het nodig is stellen we in overleg met u doel en werkwijze bij. Edutec blijft daarbij voortdurend scherp op de vraag of de interventies die worden ingezet er aan bijdragen dat uw organisatie (op onderdelen) naar mogelijkheden en verwachtingen beter gaat presteren.